Lekce pro děti a juniory

Chcete, aby vaše děti měly vztah k pohybu a přemýšlíte, jaká sportovní aktivita je ta správná? Dětský aerobik, gymnastika či tanec je ideální volba! Děti se naučí ovládat svoje tělo, rozvíjet hudební cítění a najdou v kolektivu spoustu dobrých kamarádů. Věnujeme se hned několika typům kurzů určených pro děti ve věku od šesti měsíců do dvaceti let. Pokud si nevíte s tím, jaké lekce jsou pro vaše dítě nejlepší, kontaktujte nás – rádi vám poradíme.

Cvičení

Cvičení rodičů s dětmi

rodiče s dětmi do věku od 6 měsíců do 3 let

V programech pro kojence a batolata, ve kterých cvičí rodiče spolu s dětmi, využíváme pohybu a hudby ke vhodné stimulaci psychomotorického rozvoje dětí. Díky různým aktivitám a druhům pomůcek děti zkouší rozličné způsoby pohybu, které zlepšují jejich motorické dovednosti, stimulují všechny smysly a pomáhají budovat jejich první sociální dovednosti. Děti tak lépe procházejí jednotlivými fázemi vývoje a jsou lépe připraveny na nové, složitější výzvy. A vy se spolu s nimi můžete radovat z jejich úspěchů a odměňovat je širokým úsměvem a láskyplným objetím.

Mini aerobic

Cvičeníčko

všeobecná pohybová průprava pro holky i kluky (věk 3 – 5 let)

Obsahem programu „Cvičeníčko“ je především rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí a základy akrobacie. Cvičební program je koncipován s důrazem na to, aby ho mohly absolvovat všechny děti a aby každé dítě vítězilo především samo nad sebou a mohlo být úspěšné. Cvičení probíhá formou pohybové hry, pohybové průpravy, pohybové výchovy a modifikované technické přípravy v tělocvičně vybavené speciálním motivačním nářadím a náčiním pro malé děti.

Gymnastika

Gymnastika

věk 4 – 18 let

Cílem lekcí „GYMNASTIKY PRO DĚTI“ je všeobecný pohybový rozvoj dětí. Z tohoto důvodu jsme zvolili název „GYMNASTIKA PRO DĚTI“, protože jsme přesvědčeni, že gymnastika, spolu s prvky atletické přípravy, tvoří základ pro veškeré sporty, pohybové programy i zdravý pohybový rozvoj dětí.
Děti jsou rozděleny podle věku případně dovedností do skupin. Program jednotlivých tréninků je poskládán dle gymnastické metodiky tak, aby se děti zábavnou formou seznámily a naučily správnému provedení jednotlivých prvků. Jednotlivé lekce na sebe postupně navazují, a proto umožňují projít výukou, která je především pro začátečníky velmi důležitá, protože eliminuje vznik špatných návyků. To se snažíme zajistit tak, že ke každé dovednosti dojdeme s dětmi postupně pomocí speciálních průpravných cvičení a her.

  • s prvky GYMNASTICKÉHO POSILOVÁNÍ, které je nejvhodnější formou prevence svalových disbalancí způsobených JEDNOSTRANNÝM ZATÍŽENÍM (sport) či špatným sezením u počítače
  • se základy PROSTNÝCH CVIČENÍ, mezi které patří kotouly vpřed i vzad, stoje na rukou či přemety stranou neboli „HVĚZDY“, rondáty, salta, fliky atd.
  • se základními dovednostmi s NÁČINÍM jako jsou švihadlo, obruč, stuha a další. Speciální cvičení s náčiním je zaměřené na KOORDINACI celého těla a souhru dolních a horních končetin.
  • s agility cvičeními rozvíjející RYCHLOST A OBRATNOST a přirozený pohyb. Tato cvičení jsou ve formě PŘEKÁŽKOVÝCH DRAH či proudových cvičení, kde děti přelézají, podlézají, šplhají, vyhýbají se překážkám apod.
  • s týmovými HRAMI se zaměřením na kooperaci a komunikaci mezi dětmi. Zábavnými HONIČKAMI jako jsou „veverčin ocas“ nebo „pavouci a mouchy“. A v neposlední řadě i s individuálními SOUTĚŽEMI rozvíjející osobnost každého dítěte.
  • s cvičením na GYMNASTICKÉM NÁŘADÍ rozvíjející především sílu, dále pak prvky ATLETICKÉ PŘÍPRAVKY jako jsou skoková cvičení či atletická abeceda
  • s koordinačními hrami a průpravou, která je věnována SVALOVÉ FLEXIBILITĚ a správnému dýchání

Lekce „GYMNASTIKY PRO DĚTI“ jsou sestaveny tak, aby děti nečekaly ve frontách na cvičení, ale především byly neustále uvedeny do právě probíhající aktivity a to ať se jedná o nové dovednosti, překážkové dráhy nebo hry. Jsme přesvědčeni, že opakováním dané aktivity děti samy cítí jak se zlepšují a o to víc je lekce baví. Jednotlivé lekce na sebe postupně navazují a proto umožňují projít výukou, která je především pro začátečníky velmi důležitá, protože eliminuje vznik špatných návyků. To se snažíme zajistit tak, že ke každé dovednosti dojdeme s dětmi postupně pomocí speciálních průpravných cvičení a her. Tréninky probíhají jednou nebo dvakrát v týdnu. Více info dostane při zápisu v Millenium fitness.
Ukázka lekce (děvčata od 4 let)
Ukázka lekce (sportovní aerobik)

Gymnastický aerobik od 5let

Jak již z názvu vyplývá, jedná se o propojení aerobiku a gymnastiky. Jedná se o poměrně mladou, rychle se rozvíjející a velmi oblíbenou sportovní disciplínu. V těchto hodinách se děti naučí základy gymnastiky a aerobiku. To vše potom propojí do pohybových sestav. Nabízíme soutěžní, ale i nesoutěžní  formu cvičení.

 

Aerobikové lekce

Mini aerobic

Mini aerobik

věk 5 – 7 let

Na lekcích mini aerobiku se děti se učí základní aerobikové prvky, osvojují si náročnější vazby kroků s doprovodem paží a trénují jednoduché aerobikové choreografie. Používá se speciální hudba pro aerobic v mírném tempu. Klade se důraz na protahování svalů posturálních a na posilování svalů fázických, a to vše nejlépe formou hry nebo soutěže. Ke konci hodiny patří hry pro rozvoj všestranných pohybových schopností, kde se využívají pohybové činnosti z gymnastiky, atletiky a kolektivních her.

Junior aerobic

Junior aerobic

věk 8 – 20 let

Lekce pro tyto věkové kategorie se již začínají blížit lekcím pro dospělé – děti již zvládají kroky aerobní choreografie skoro stejně dobře. Hudba je již stejná jako u klasických lekcí, u začátečníků v mírnějším tempu. Důraz je kladen na správnou techniku cvičení, která se neobejde bez tréninku správného držení těla, protahování a posilování.

Sportovní aerobik

Soutěžní týmy sportovního aerobiku

Kromě komerčních hodin vedeme i výběrovou složku dětského aerobiku. Ta je určena všem dětem, které se chtějí aerobiku věnovat intenzivněji. Tréninky jsou zaměřeny především na nácvik soutěžní skladby, se kterou se pak děti účastní řady celorepublikových soutěží a vystupují na sportovních a společenských akcích. Týmové soutěže učí děti kolektivnímu soužití a vzájemné podpoře. Další informace naleznete zde.

Taneční lekce

MTV dance

MTV dance

MTV dance je moderní taneční forma, která vychází z metodiky aerobiku. Je inspirována klipy hudební stanice MTV a využívá tanečních prvků funku, hip – hopu a dalších tanečních stylů. Jde vlastně o odnož street dance upraveného do komerčnější podoby. Není nutná znalost tanečních prvků a lekce jsou vhodné pro všechny věkové kategorie.

Kluci v AKCI od 5 let

Speciální sportovní program vytvořený pouze pro kluky. Program vytvořený na základě dlouholetých zkušeností cvičení s dětmi. Program je zaměřený na cvičení kluků ve věku od 5 let. Na základě dlouholeté práce s dětmi jsme zjistili, že v určitém věku se mění také zájem o různé formy a způsob cvičení. Jednoduše řečeno, holčičky rádi tančí a kluci překonávají překážky. Náš program vychází ze základů gymnastiky, atletiky a parkouru. Jedná se o skvělý doplněk ke každému sportu nebo jako aktivita samotná. Pokud tedy hledáte všeobecnou pohybovou aktivitu, tak jste jí právě našli.

Ukázky vystoupení

S dětmi z kurzů aerobiku a MTV dance připravujeme různá vystoupení a doprovodné programy. Kromě tradičního vystoupení na konci sezóny, které se koná ve sportovní hale, vystupují některý z týmů také na plesech, večírcích, kulturních a sportovních akcích. Máte-li zájem o naše vystoupení, kontaktujte Mgr. Petru Kubíčkovou na tel. 602 83 83 31. Těšíme se na vaše pozvání a na to, že budeme moci obohatit váš program!