Chcete, aby vaše děti měly vztah k pohybu a přemýšlíte, jaká sportovní aktivita je ta správná? Dětský aerobik či tanec je ideální volba! Děti se naučí ovládat svoje tělo, rozvíjet hudební cítění a najdou v kolektivu spoustu dobrých kamarádů. Věnujeme se hned několika typům kurzů určených pro děti ve věku od šesti měsíců do dvaceti let. Pokud si nevíte s tím, jaké lekce jsou pro vaše dítě nejlepší, kontaktujte nás – rádi vám poradíme.

Cvičení pro nejmenší

Cvičení rodičů s dětmi

rodiče s dětmi do věku 3 let

V programech pro kojence a batolata, ve kterých cvičí rodiče spolu s dětmi, využíváme pohybu a hudby ke vhodné stimulaci psychomotorického rozvoje dětí. Díky různým aktivitám a druhům pomůcek děti zkouší rozličné způsoby pohybu, které zlepšují jejich motorické dovednosti, stimulují všechny smysly a pomáhají budovat jejich první sociální dovednosti. Děti tak lépe procházejí jednotlivými fázemi vývoje a jsou lépe připraveny na nové, složitější výzvy. A vy se spolu s nimi můžete radovat z jejich úspěchů a odměňovat je širokým úsměvem a láskyplným objetím.

Mini aerobic

Cvičeníčko

všeobecná pohybová průprava pro holky i kluky (věk 3 – 5 let)

Obsahem programu "Cvičeníčko" je především rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí a základy akrobacie. Cvičební program je koncipován s důrazem na to, aby ho mohly absolvovat všechny děti a aby každé dítě vítězilo především samo nad sebou a mohlo být úspěšné. Cvičení probíhá formou pohybové hry, pohybové průpravy, pohybové výchovy a modifikované technické přípravy v tělocvičně vybavené speciálním motivačním nářadím a náčiním pro malé děti.

Aerobikové lekce

Mini aerobic

Mini aerobik

věk 5 – 7 let

Na lekcích mini aerobiku se děti se učí základní aerobikové prvky, osvojují si náročnější vazby kroků s doprovodem paží a trénují jednoduché aerobikové choreografie. Používá se speciální hudba pro aerobic v mírném tempu. Klade se důraz na protahování svalů posturálních a na posilování svalů fázických, a to vše nejlépe formou hry nebo soutěže. Ke konci hodiny patří hry pro rozvoj všestranných pohybových schopností, kde se využívají pohybové činnosti z gymnastiky, atletiky a kolektivních her.

Junior aerobic

Junior aerobic

věk 8 – 20 let

Lekce pro tyto věkové kategoriie se již začínají blížit lekcím pro dospělé – děti již zvládají kroky aerobní choreografie skoro stejně dobře. Hudba je již stejná jako u klasických lekcí, u začátečníků v mírnějším tempu. Důraz je kladen na správnou techniku cvičení, která se neobejde bez tréninku správného držení těla, protahování a posilování.

Sportovní tým

Soutěžní týmy

Kromě komerčních hodin vedeme i výběrovou složku dětského aerobiku. Ta je určena všem dětem, které se chtějí aerobiku věnovat intenzivněji. Tréninky jsou zaměřeny především na nácvik soutěžní skladby, se kterou se pak děti účastní řady celorepublikových soutěží a vystupují na sportovních a společenských akcích. Týmové soutěže učí děti kolektivnímu soužití a vzájemné podpoře. Další informace naleznete zde.

Taneční lekce

MTV dance

MTV dance

MTV dance je moderní taneční forma, která vychází z metodiky aerobiku. Je inspirována klipy hudební stanice MTV a využívá tanečních prvků funku, hip – hopu a dalších tanečních stylů. Jde vlastně o odnož street dance upraveného do komerčnější podoby. Není nutná znalost tanečních prvků a lekce jsou vhodné pro všechny věkové kategorie.

Ukázky vystoupení

S dětmi z kurzů aerobiku a MTV dance připravujeme různá vystoupení a doprovodné programy. Kromě tradičního vystoupení na konci sezóny, které se koná ve sportovní hale, vystupují některý z týmů také na plesech, večírcích, kulturních a sportovních akcích. Máte-li zájem o naše vystoupení, kontaktujte Mgr. Petru Kubíčkovou na tel. 602 83 83 31. Těšíme se na vaše pozvání a na to, že budeme moci obohatit váš program!

Top